Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave 1

Dagens aksjekurs i et selskap er kr 100. Aksjekursen vil hver periode enten stige med 10 % eller falle med 5 %. Du eier 10 kjøpsopsjoner i selskapet med innløsningskurs kr 101 og ønsker å investere i den underliggende aksjen for å sikre opsjonsposisjonen.

Hvor mange aksjer må du kjøpe eller selge for å sikre din opsjonsposisjon?


Se løsningsforslag: