Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 6

Etter å ha jobbet med dette kapitlet skal du kunne:

  1. definere begrepene gjeldsgrad og gjeldsandel.
  2. forklare hva som bestemmer selskapets investeringsrisiko.
  3. redegjøre for hvordan finansieringsrisiko påvirker risiko for eierne.
  4. forklare hvorfor finansieringsrisiko ikke primært skyldes konkursrisiko.
  5. skille mellom den positive og negative effekten av høyere gjeldsgrad sett med eiernes øyne.
  6. tegne sammenhengen mellom gjeldsgrad og aksjekurs i en situasjon der selskapsverdien er uavhengig av gjeldsgraden.