Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.3.6

Ministaten Montavia har nylig fått sin selvstendighet etter mange års kolonialisering. Landet har også nettopp etablert en aksjebørs. Inntil videre er det bare fire selskaper på børsen; selskapene Alfa, Beta, Gamma og Delta. Disse fire selskapene har utstedt henholdsvis 10 000, 5 000, 9 000 og 6 000 aksjer, pålydende hhv. 60, 80, 100 og 100 mont (mont er myntenheten i Montavia).

Det er tre store familier som totalt dominerer Montavias økonomi. De tre familiene, som vi anonymiserer ved å kalle dem X, Y og Z, har bl.a. monopolisert investeringsmulighetene i aksjer. De er seg imellom blitt enige om at aksjemarkedet skal deles i forholdet 45, 35 og 20 prosent mellom hhv. X, Y, og Z. Sist noterte aksjepriser i Alfa, Beta, Gamma og Delta er hhv. 162, 432, 60 og 180 mont.

Vis at aksjemarkedet i Montavia ikke kan være i likevekt hvis alle de tre familiene danner aksjeporteføljer med vekter basert på selskapenes bokførte aksjekapital. Vis også at markedet er i likevekt med markedsbaserte vekter.


Se løsningsforslag: