Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.5.2

Fra dagens terminstruktur for risikofrie statsobligasjoner kan følgende renter avleses:

1 år til forfall:   2,0 %
2 år til forfall:   2,5 %
3 år til forfall:   3,0 %

  1. Hva er forwardrentene (de korte rentene) i de tre årene?

  2. Lag en figur for rentens terminstruktur.

  3. Et treårig verdipapirs forventede årlige kontantstrømselementer er hhv. 5, 7 og 53 kroner. Markedets risikopremie forventes å være 5 % i alle tre år. Verdipapirets systematiske risiko (beta) er 0,4. Hva er nåverdien? Se bort fra skatt.


Se løsningsforslag: