Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.5.10

En bedrift vil finansiere 9,9 mill. kroner fra eksterne kilder. I den forbindelse vurderer ledelsen å emittere et konvertibelt obligasjonslån (KO). Kursen på selskapets aksjer er for tiden kr 50. Selskapet tror at KO kan legges ut med en konverteringspris 10 % over dagens aksjekurs.

  1. Hva blir konverteringsforholdet hvis KO har pålydende kr 1 000?

  2. Hvor mange nye aksjer må emitteres hvis selskapet alternativt kan utstede aksjer til emisjonskurs kr 45? Hvor mange aksjer må emitteres ved full konvertering av alle KO? Hvorfor avviker disse tallene?

  3. Hvorfor kan ikke markedskursen på KO være lavere enn den minste verdien av den rene obligasjonsverdien og konverteringsverdien?


Se løsningsforslag: