Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.10.3

For selskapet Nydalen Fossekompani har du følgende regnskapsinformasjon:

Fra resultatregnskapet 2015 2016
Driftsinntekter 110 120
Driftskostnader 65 50
Avskrivninger 12 5
Renter 0 15
Dividende 25 0
Investeringer 30 25
Fra balansen 2015 2016
Kontanter 5 5
Bokført verdi gjeld 0 100
Bokført verdi egenkapital 15 15
Kundefordringer 20 30
Varelager 10 5
Leverandørgjeld 20 10

Selskapet har en skattesats på 25 % og må ha 2 % av eiendelene som kontanter. Hva er fri kontantstrøm for 2016?


Se løsningsforslag: