Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.12.3

Ifølge opsjonskurslisten den 05.08.15 var markedskursen kr 8,25 for en salgsopsjon på DNB-aksjer med innløsningskurs kr 85 og forfall 19.08. Dersom du hadde beregnet salgsopsjonens verdi med utgangspunkt i SKP, ville du ha beregnet salgsopsjonens verdi til kr 9,30.

Vis hvordan du gjennom arbitrasjehandel kunne ha utnyttet denne situasjonen økonomisk.


Se løsningsforslag: