Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Beregner først nominelt avkastningskrav for eierne i de to prosjektene ved hjelp av KVM som kapitalkostnadsmodell:

kA = 2 + 1,8 · (9 – 2)
= 14,6 %
kB = 2 + 1,4 · (9 – 2)
= 11,8 %

Sammenligning av avkastningskrav k og forventet avkastning (internrente) på prosjektets egenkapitalstrøm IR gir:

   kA > IRA : Prosjekt A kan ikke aksepteres

   kB < IRB : Prosjekt B kan aksepteres

Disse prosjektene er gjensidig utelukkende. Likevel kan du råde Jappi til å investere i prosjekt B på basis av internrenten. Dette skyldes at i dette tilfellet er bare ett av prosjektene lønnsomme. Du slipper da å gå veien om differanseinvesteringen eller nåverdiberegning, som du mangler data til å utføre.