Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Sum eiendeler (aktiva) = 1 255 mill. kroner

  Sum egenkapital og gjeld (passiva) = 1 110 mill. kroner

  Aktivadurasjon, DA:

  N.5.3_1.jpg

  Passivadurasjon, DP:

  N.5.3_2.jpg

  Lokalbank er ikke immun mot renterisiko fordi durasjonen er ulik for hhv. aktiva og passiva.

  Legg her merke til at egenkapital ikke inkluderes i beregningene. Det er nettopp egenkapitalens markedsverdi som vil påvirkes av en renteendring dersom DA og DP er ulike som her.

 2. DA · 1 255 = 2,752 · 1 110 => DA = 2,434