Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Vi beregner effektiv rente (markedsrente) på de tre nullkupongobligasjonene ved hjelp av uttrykk (5.2). Dermed finner vi de tre spotrentene (de lange rentene), f.eks. for den toårige nullkupongobligasjonen:


 1. N.5.5_a1.jpg

  På tilsvarende måte finner vi de to andre spotrentene. Dermed har vi:

  0r1 = 5,0 %; 0r2 = 5,5 %; og 0r3 = 6,0 %

  Sammenhengen mellom spot- og terminrenter er gitt ved uttrykk (5.4):

  N.5.5_a2.jpg

  Vi finner f.eks. terminrenten i år 2 (mellom tidspunkt 1 og tidspunkt 2) slik:

  N.5.5_a3.jpg

  På tilsvarende måte bestemmes terminrenten i år 3. De tre rentene er derfor:

  0f1 = 0r1 = 5,0 %; 1f2 = 6,0 %; og 2f3 = 7,0 %

 2. Det maksimale lån du bør være villig til å gi, er nåverdien av de tre kontantstrømselementene du er tilbudt:

  N.5.5_b.jpg

  På rent økonomisk grunnlag bør du ikke gi vennen din dette lånet.