Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Beregner først årlig avkastning og standardavvik for porteføljen:

  E(rp) = 10 %
  σ2(rp) = w2 · σ2(rA) + (1 – w)2 · σ2(rB)
  = (0,5)2 · (0,3)2 + (0,5)2 · (0,3)2
  = 0,0450
  σp = 0,21

  Tilnærmet til ukentlige tall:

  E(rp) = (1/52) · 10 % = 0,001923
  σp = [(1/52)0,5] · 0.21 = 0,029
  VaR = –100 000 · [E(rp) – 1,64 · σp]
  = –100 000 · (0,0019232 – 1,64 · 0,029)
  = 4 563,68
 2. Nei. Grunnen er at begge aksjene har samme forventet avkastning og standardavvik, og at de to avkastningene er uavhengige av hverandre.