Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.5.9

Et selskap skal emittere aksjer for 20 mill. kroner. Aksjekapitalen i dag er 5 mill. kroner (500 000 aksjer à kr 10). Aksjene omsettes nå for kr 50 pr. aksje. Emisjonen vil være med fortrinnsrett for gamle aksjonærer. Emisjonskursen er fastsatt til kr 40 pr. aksje.

  1. Hvor mange retter trengs for å kjøpe en ny aksje?

  2. Hva er teoretisk verdi pr. tegningsrett?

  3. Hva forventer du at aksjeprisen vil bli den dagen aksjene noteres uten tegningsrett (ex-rights)?

  4. Vis at formuen til en aksjonær med 100 aksjer er uendret uansett om hun selger tegningsrettene eller bruker dem selv.


Se løsningsforslag: