Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  1. Jo mindre samvariasjon (lavere korrelasjonskoeffisient) mellom aksjers avkastning, desto større reduksjon i porteføljens standardavvik (varians) for et bestemt nivå på forventet avkastning. Følgelig er også diversifiseringsgevinsten større.

  2. Jo flere aksjer som er tilgjengelig, jo større er diversifiseringsgevinsten. Tenk deg eksempelvis tre ulike aksjer. Å kunne lage porteføljer av alle tre vil alltid være bedre enn å bare kunne bruke to av dem.

    En liten investor vil vanligvis ikke investere i mange aksjer fordi transaksjonskostnadene (kurtasje o.l.) vil bli uforholdsmessig store. Dette problemet er en hovedgrunn til at aksjefond ble etablert. Slike selskaper gjennomfører en effektiv diversifisering på vegne av de små investorene. Anta eksempelvis at fondet har en portefølje med aksjer i 100 børsnoterte selskaper. Da vil en investor som kjøper en andel i dette fondet, umiddelbart ha eierandeler i ca. halvparten av alle norske børsnoterte selskaper.