Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Investors formue før emisjonen er kr 5 000 (20 aksjer à kr 250). Før spørsmålet kan besvares, må du gjøre noen beregninger av antall nye aksjer, ex-rights-pris og verdi av tegningsrett.

  Antall nye aksjer = 5 mill./200
  = 25 000

  Antall retter for å tegne en ny aksje;

  N = n/m
  = 100 000/25 000
  = 4
  Px = (250 · 100 000 + 200 · 25 000)/(100 000 + 25 000)
  = kr 240
  Tn = (250 – 200)/(4 + 1)
  = kr 10

  Investeringens verdi hvis tegningsrettene selges og ingen tegning foretas

  = (ny aksjeverdi) + (salg av tegningsretter)
  = 240 · 20 + 10 · 20
  = kr 5 000
 2. Investeringens verdi ved tegning

  = (verdi, gamle aksjer) + (verdi, nye aksjer) – (investering)
  = 240 · 20 + 240 · 5 – 200 · 5
  = kr 5 000
 3. Investeringens verdi ved verken nytegning eller salg av tegningsretter

  = 240 · 20
  = kr 4 800, dvs. et formuestap på kr 200.