Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.5.14

ODUL ASA i oppgavene N.5.11 og N.5.13 vurderer nå et tredje alternativ til nyemisjon og fondsemisjon. Dette består i en aksjesplitt som skal redusere aksjenes pålydende fra kr 100 til kr 50 (2:1 splitt). Vis hvilken virkning dette har på investors formue.


Se løsningsforslag: