Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Tabellen viser sannsynligheten for ulike kombinasjoner av pris (P) og kvantum (K):

  K = 500 K = 800
  P = 100 0,2 0,3
  P = 130 0,4 0,1
 2. Siden det er avhengighet mellom pris og kvantum, kan det ikke gjøres uavhengige trekninger av disse under simuleringen. En måte å ordne dette på er å lage en trekningsprosedyre direkte fra fordelingen i pkt. 1, hvor salgsinntekten er produktet av pris og kvantum:

  Pris Kvantum Salgsinntekt Sannsynlighet Loddnummer
  100 500 50 000 0,2 1, 2, 3, 4
  100 800 80 000 0,3 5, 6, 7, 8, 9, 10
  130 500 65 000 0,4 11, 12, 13, 14,
  15, 16, 17, 18
  130 800 104 000 0,1 19, 20
 3. Simulert hyppighet er 60 %, mens inngangsfordelingen gir 40 % sjanse for salgsinntekt på minst 80 000.

 4. Utelukkende usystematisk risiko. Det er ingen grunn til å tro at salgsinntekten for en lokal juledetaljist korrelerer med avkastningen på bred portefølje av prosjekter.