Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.5.5

Anta at staten har emittert tre nullkupongobligasjoner. Den første utbetaler kr 1 000 om ett år og omsettes for kr 952,38. Den andre utbetaler kr 1 000 om to år og omsettes i dag for kr 898,45. Den tredje obligasjonen utbetaler kr 1 000 om tre år og omsettes for kr 839,62.

  1. Hva er spot- og terminrentene for de tre årene?

  2. En av dine venner har bedt om et lån på kr 15 000. Som motytelse tilbyr hun å tilbakebetale over tre år med kr 5 000 om ett år, kr 5 500 om to år og kr 6 000 om tre år. Bør du gi vennen din dette lånet? Forutsett at hun klarer å følge opp tilbakebetalingsplanen.


Se løsningsforslag: