Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Konkunkturer
  Nedgangstid Stabilt Oppgangstid
  OFR (mill.) 600 1 400 2 200
  – Renter (mill.) 0 0 0
  = Overskudd (mill.) 600 1 400 2 200
  OPA (kr) 600 1 400 2 200
  Antall aksjer (mill.) 1
  Forventet OPA (kr) 1 400
  Standardavvik (kr) 653
  Variasjonskoeffisient 0,47
 2. Konkunkturer
  Nedgangstid Stabilt Oppgangstid
  OFR (mill.) 600 1 400 2 200
  – Renter (mill.) 600 600 600
  = Overskudd (mill.) 0 800 1 600
  OPA (kr) 0 3 200 6 400
  Antall aksjer (mill.) 0,25
  Forventet OPA (kr) 3 200
  Standardavvik (kr) 2 613
  Variasjonskoeffisient 0,82
 3. Resultatene illustrerer at økt gjeldsgrad øker forventet overskudd per investert egenkapitalkrone, men også økt risiko.