Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.3.3

Du er blitt interessert i internasjonale aksjeinvesteringer. I den forbindelse har du innhentet følgende opplysninger om forventet avkastning og risiko på markedsporteføljen i andre land (nominelle tall etter selskapsskatt):

Land Forventet avkastning, % Standardavvik, %
(A) Australia 14,1 19,95
(B) Belgia 13,8 12,98
(D) Danmark 10,5 15,22
(E) England 20,9 24,59
(F) Frankrike 22,1 29,88
(H) Hongkong 13,8 20,20
(I) Italia 18,2 26,19
(J) Japan 14,0 14,97
(C) Canada 14,7 22,53
(N) Nederland 13,2 15,98
(S) Sveits 14,9 15,04
(U) USA 10,6 13,38
(T) Tyskland 13,3 14,26
 1. Hva er det effisiente (ikke-sløsende) settet hvis du bare kan investere i ett av disse landene? Tegn en figur som viser de effisiente punktene.

  Skal du investere i en internasjonalt diversifisert aksjeportefølje, må du også estimere et samvariasjonsmål mellom hvert par av land. Tabellen under gir estimater på korrelasjonskoeffisienter mellom markedsporteføljene i disse landene.

  A 1,00
  B 0,06 1,00
  D 0,03 0,38 1,00
  E 0,25 0,40 0,42 1,00
  F 0,26 0,28 0,02 0,35 1,00
  H 0,11 0,36 0,02 0,22 0,12 1,00
  I 0,23 0,31 0,07 0,39 0,29 0,20 1,00
  J 0,32 0,49 0,20 0,26 0,32 0,20 0,27 1,00
  C 0,46 0,24 –0,05 0,16 0,20 0,13 –0,07 0,26 1,00
  N 0,15 0,56 0,33 0,21 0,11 0,22 0,09 0,33 0,14 1,00
  S 0,14 0,48 0,33 0,43 0,28 0,16 0,36 0,48 0,18 0,51 1,00
  U 0,24 0,27 0,03 0,26 0,25 0,06 0,05 0,11 0,54 0,18 0,20 1,00
  T –0,00 0,60 0,29 0,29 0,30 0,10 0,24 0,47 0,07 0,57 0,67 0,03 1,00
  A B D E F H I J K N S U T

  Disse dataene kjører du gjennom et PC-program som beregner det effisiente settet. Tabellen under viser sammensetningen av de effisiente porteføljene og deres forventede avkastning og standardavvik.

  Portefølje Forventet avkastning Porteføljens std.avvik Prosent investert i hvert land
  A B D E F H I J K N S U T
  1 22,1 29,9 100
  2 21,4 22,1 55 45
  3 21,1 21,1 51 39 10
  4 20,3 19,1 44 32 14 10
  5 20,2 19,0 43 31 14 10 1
  6 20,0 18,6 42 31 14 11 2 1
  7 18,8 16,0 32 24 4 13 12 7 7
  8 17,3 13,4 21 16 8 11 8 12 13 10
  9 17,2 13,2 0 21 16 8 11 8 12 13 10
  10 16,8 12,6 2 4 18 16 9 10 9 12 12 11
  11 16,4 12,1 5 7 15 12 9 9 8 11 11 11 3
  12 16,0 11,6 5 8 3 13 11 0 8 8 10 10 11 4
  13 13,2 8,8 9 4 15 4 10 6 8 2 2 4 21 15
  14 12,6 8,4 9 2 17 1 11 4 9 0 1 27 19
  15 12,4 8,3 9 18 11 4 9 29 20
 2. Tegn det nye effisiente settet i samme figur som den du tegnet til delspørsmål a. Kommenter resultatene.


Se løsningsforslag: