Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag


  1. N.1.1_a.jpg

  2. Sikkerhetsekvivalenten X på slutten av perioden er det risikofrie beløpet som diskontert med risikofri rente gir prosjektets nåverdi:

    N.1.1_b.jpg

  3. Sikkerhetsekvivalenten på tidspunkt null er prosjektets nåverdi, dvs. 9,17 mill. kroner.