Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  1. Utbetaling av uventet dividende vil redusere kjøpsopsjonens verdi. Dette skyldes at utbetalt dividende reduserer aksjekursen og dermed også verdien av en kjøpsopsjon.

  2. Hvis dividende forventes utbetalt, kan dette tas hensyn til ved en korreksjon i BS-modellen som i uttrykk (12.13):

    K 0 =[ A 0 E( D t ) e i f t ]N( d 1 )I e i f T N( d 2 )

    hvor forventet dividende, E(Dt), er kr 20 utbetalt om tre måneder (t = 3). Innsatt:

    K0 = [280–20 · e–0,03· (3/12)] · 0,35073 – 400 · e–0,03· (6/12) · 0,18852
    = kr 16,96