Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.3.7

En investor vurderer fire ettårige investeringsalternativer. Følgende data er innhentet om kontantstrøm ved årets slutt (alle alternativer krever samme investeringsbeløp ved årets begynnelse):

Alternativ Forventning Standardavvik
A 10 0
B 30 20
C 10 20
D 20 30
 1. Investor kan bare velge ett av alternativene. Hvilket bør da velges hvis holdningen til risiko kan beskrives som:

  1. Ekstremt risikomotvillig.
  2. Risikomotvillig.
  3. Risikonøytral, dvs. bryr seg ikke om risiko.
  4. Risikosøkende, dvs. ønsker mer risiko fremfor mindre.

  Anta nå at investor kan velge kombinasjoner av to investeringer (men ikke velge samme prosjekt to ganger). Korrelasjonskoeffisientene mellom investeringenes netto innstrømning er:

  AB: 0

  AC: 0

  AD: 0

  BC: –0,1

  BD: 0,9

  CD: 0,1

 2. Hvilke kombinasjoner bør nå velges hvis holdning til risiko kan beskrives som:

  1. Risikomotvillig.
  2. Risikonøytral.
  3. Risikosøkende.

Se løsningsforslag: