Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  1. Verdien av Tombola med 0 % vekst:

    N.10.4_a.jpg

  2. Verdien av Tombola med 3 % vekst:

    N.10.4_b.jpg

  3. Holder vi avkastning på investert kapital konstant, kan høyere vekst kun skapes gjennom økte investeringer. Når veksten går opp fra 0 % i oppgave a) til 3 % i oppgave b), betyr det derfor at selskapet investerer mer. For Tombola er både avkastning på investert kapital og kapitalkostnaden 10 %. Det vil si at avkastningen er den samme som kapitalkostnaden. Med andre ord er dette investeringer med nåverdi lik null. Verdien av Tombola er derfor konstant når veksten øker.

    En alternativ strategi er å legge om driften slik at avkastning på investert kapital øker. Klarer Tombola dette samtidig som de opprettholder en langsiktig vekst som er positiv (eller null), vil verdien av selskapet stige.