Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 11

Etter å ha jobbet med dette kapitlet skal du kunne:

  1. forklare forholdet mellom målsatt dividende og utbetalt dividende ifølge Lintner-modellen.
  2. forklare hva som menes med hjemmelaget dividendepolitikk og hvorfor dette kan gjøre selskapets dividendepolitikk irrelevant.
  3. redegjøre for teori og empiri om dividendens signalfunksjon.
  4. forklare hvorfor dividende kan påvirke agentkostnader.
  5. forklare hvorfor det norske skattesystemet er dividendenøytralt.