Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.13.2

En aksje forventes å utbetale 1 krone i dividende om henholdsvis 2 måneder og 5 måneder. Aksjeprisen er 50 kroner, og risikofri rente er 8 % pr. år. En investor har nettopp tatt en short (kort) posisjon i en 6-måneders futureskontrakt på aksjen.

  1. Hva er futuresprisen og verdien av futureskontrakten?

  2. Tre måneder senere er aksjeprisen falt til 48 kroner. Risikofri rente er uendret. Hva er prisen på futureskontrakten nå?


Se løsningsforslag: