Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

La w være antall aksjer. Løser følgende ligning for w (ligningen krever at porteføljen av de 10 kjøpsopsjonene du allerede eier, pluss de w aksjene du kjøper eller selger, er den samme uansett hva aksjeprisen blir):

10 · Kø + w · Aø = 10 · Kn + w · An
Aø = 110
An = 95
Kø = 9
Kn = 0

Setter inn:

10 · 9 + w · 110 = 10 · 0 + w · 95 ⇒ w = –6

Trenger å selge (shorte) 6 aksjer.