Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave 3

Markedsprisen på aksjer i selskapet Mobilus er kr 50. Aksjeavkastningens årlige standardavvik er 20 %, og risikofri rente er 8 % (kontinuerlig).

  1. Hva er prisen på en kjøpsopsjon (call) på Mobilus-aksjen med innløsningskurs kr 50 og forfall om 12 måneder?

  2. Hva er prisen på en salgsopsjon (put) på Mobilus-aksjen med innløsningskurs kr 47 og forfall om 12 måneder?

  3. Du forventer at Mobilus vil bli utsatt for et oppkjøpsforsøk rett før opsjonene forfaller. Du frykter at tilbudsprisen vil bli lavere enn hva du mener er riktig pris. Derfor er du interessert i en handlestrategi som gir gevinst hvis aksjekursen faller eller stiger etter et oppkjøpstilbud. Vis hvordan du med hjelp av en kjøpsopsjon og en salgsopsjon på Mobilus-aksjen kan få til dette. Anta at begge opsjoner har innløsningskurs kr 50 og forfall om 12 måneder.


Se løsningsforslag: