Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.9.5

I Ungeared ASA er alle eiendelene finansiert med egenkapital, og selskapet har beta på 0,9. Risikofri rente er 3 %, og forventet markedsavkastning er 8 %. Selskapet betaler 28 % skatt på overskuddet. Investorenes skatt på renteinntekt og eierinntekt er hhv. 28 % og null.

  1. Hvilken finansiell risiko bærer eierne i Ungeared ASA?

  2. Hva er optimal gjeldsgrad i forhold til skatt?

  3. Hva er optimal gjeldsgrad hvis eierne beskattes med 20 % på sin hånd?


Se løsningsforslag: