Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.3.10

Vanligvis inndeles markedets informasjonseffisiens i tre typer. Definer disse tre gradene av effisiens, og angi hvordan de kan undersøkes empirisk.


Se løsningsforslag: