Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.5.13

ODUL ASA i oppgave N.5.11 vurderer å gjennomføre en 50 % fondsemisjon i stedet for nyemisjonen.

  1. Hvilken virkning vil dette få på investors formue?

  2. Er det noen forskjell i kontantstrømeffekt for selskapet sammenlignet med i oppgave N.5.11?


Se løsningsforslag: