Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Kapittel 7 viser at i et perfekt kapitalmarked vil aksjekursen ikke påvirkes av refinansieringen. Ledelsens plan forutsetter derfor implisitt at det finnes friksjoner, slik som diskriminerende skatter (i forhold til gjeld og egenkapital), asymmetrisk informasjon mellom selskap og investorer eller interessekonflikter mellom enten ledelse og eiere eller mellom eiere og kreditorer. Kapittel 8 dreier seg om hvordan slike imperfeksjoner evt. kan påvirke verdien av selskapet og dermed aksjekursen.