Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  1. Egenkapitalkostnaden vil øke fra 9 % til 13 % fordi gjeldsgraden stiger.

    kE = kU + (kUkG) · GE
    = 0,09 + (0,09 – 0,05) · 1
    = 0,13 (13 %)
  2. Totalkapitalkostnaden forblir uendret, siden den er uavhengig av gjeldsgraden under M&M-forutsetningene i en verden uten skatt.