Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Risikofri rente (for tremånedersperioden) kan beregnes med utgangspunkt i salg-kjøp-paritet (SKP i uttrykk (12.5)) eller basert på kontantstrømmene. Bruker vi SKP og løser mht. risikofri tremåneders rente rf,3, gir dette:

r f,6 = I A 0 + S 0 K 0 1 = 125 118,70+7,404,40 1 = 0,0271( 2,71% )

Årlig risikofri rente, rf, er:

rf = (1 + 0,0271)365/76 – 1
= 0,1371 (13,71 %)

Brukes kontantstrømmene, må du først bestemme nettoinvesteringen 05.08.:

(1) Kjøper 1 000 aksjer; betaler 1 000 · 118,70 kr 118 700
(2) + Kjøper 1 000 salgsopsjoner; betaler 1 000 · 7,40 7 400
(3) Selger 1 000 kjøpsopsjoner; mottar 1 000 · 4,40 4 400
(4) = Nettoinvestering kr 121 700

Du vet fra oppgave 12.5 at 76 dager senere (20.10) er porteføljens kontantstrøm 125 000 uansett hva aksjeprisen blir. Kontantstrømmen er derfor risikofri. Periodens risikofrie rente, rf,76, må derfor være den riktige diskonteringsrenten:

121700= 125000 ( 1+ r f,76 )

Løses dette uttrykket mhp. rf,76, får vi, som over, at rf,76 = 0,0271.