Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  1. Futuresprisen, F0, er gitt ved F0 = (S0I) · (1 + rf)T. Her er (S0 spotprisen (dagens pris) på obligasjonen, mens I er nåverdien av tapt kontantstrøm ved ikke å eie det underliggende instrumentet. Følgelig:

    F 0 = ( 84 4 ( 1,06 ) 0,5 ) ( 1,06 ) 0,5 = 82,48

  2. Med F0 = 83 > (S0I)·(1 + rf)T = 82,56, kan en arbitrasjør oppnå en risikofri fortjeneste. Dette gjøres ved å gå short (kort) i futureskontrakten og kjøpe det underliggende instrumentet (obligasjonen).