Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Konverteringsforhold = pari verdi/konverteringspris
  = 1 000/(50 · 1,1)
  = 18,18
 2. Aksjeemisjon: 9,9 mill./45 = 220 000 aksjer
  KO: (9,9 mill./1 000) · 18,18 = 179 982 aksjer

  Antall aksjer er forskjellig fordi konverteringsprisen er høyere enn emisjonsprisen.

 3. Investor kan alltid beholde KO til forfall uten å konvertere. Verdien av KO vil derfor ikke kunne bli lavere enn den rene obligasjonsverdien. Hvis konverteringsverdien er høyere enn obligasjonsverdien, må denne konverteringsverdien være minimumsverdien av KO. Hvis ikke markedsprisen på KO var minst like stor som konverteringsverdien, kunne du kjøpe KO, konvertere til aksjer, selge aksjene og sitte igjen med et overskudd.