Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.5.7

En 6 % konvertibel obligasjon pålydende kr 1 000 kan konverteres i 30 aksjer som for tiden omsettes for kr 30. Etter emisjonen av KO for fire år siden har rentenivået falt. Markedets avkastningskrav for ordinære obligasjoner med tilsvarende løpetid og risiko er nå 6 %.

  1. Hva er minimumsverdi for en KO i dag?

  2. Hva er minimumsverdi hvis aksjeprisen stiger til kr 36?

  3. Hva er minimumsverdi hvis markedets avkastningskrav for tilsvarende ordinære obligasjoner øker til 8 %, samtidig som aksjeprisen holder seg på kr 36?


Se løsningsforslag: