Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 1

Etter å ha jobbet med læreboken og nettsiden til dette kapitlet skal du

  1. forklare strukturen i risikojustert rente metoden for beregning av nåverdi.
  2. redegjøre for forskjellen mellom et investeringsprosjekt og et finansieringsprosjekt.
  3. konstruere en kontantstrøm fra prosjektdata.
  4. forklare hva som menes med begrepene sannsynlighet, tilstand og utfall.
  5. beregne forventet kontantstrøm og forventet avkastning for et prosjekt og en portefølje.
  6. gi et oversiktsbilde av innholdet i boken og bokens nettside.