Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.3.13

Ledelsen i AS Fiesta planlegger et nytt prosjekt som eventuelt vil medføre eksport til USA og strekke seg over minst 10 år. I forbindelse med prosjektanalysen har også ledelsen gjort seg opp en mening om typiske kombinasjoner av fremtidig norsk inflasjon, rentenivå og dollarkurs. Følgende scenarier er satt opp:

Scenario Inflasjon, % Nominell risikofri rente, % Dollarkurs (NOK/USD)
1 6 5 6,50
2 5 5 6,50
3 3 4 7,10
4 1 4 7,50
  1. Gi din begrunnede mening om ledelsens valg av scenarier. Ta her stilling til samsvar mellom inflasjons- og renteforutsetninger. Sjekk også forholdet mellom antatt inflasjon og dollarkurs.

  2. Sett opp ditt eget forslag til scenarier ut fra dine begrunnelser i spm. 1. Ta de fire anslagene på fremtidig inflasjonstakt som gitt.

  3. Eierne i AS Fiesta er veldiversifiserte. Vil en analyse utført med disse scenariene gi eierne verdifull risikoinformasjon?


Se løsningsforslag: