Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.1.2

AS Condor står overfor tre investeringsprosjekter med følgende avkastning:

Prosjekt Nedgangstid Oppgangstid
X 3 3
Y 5 12
Z 9 11
Sannsynlighet 30 % 70 %
  1. Hva er særtrekket ved prosjekt X?

  2. Beregn forventet avkastning for hvert prosjekt.

  3. Hva er forventet avkastning på en portefølje med like stort beløp investert i hvert av prosjektene?

  4. Hva er svaret på spm. 3 hvis begge tilstander er like sannsynlige?


Se løsningsforslag: