Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.12.4

En aksje vil enten være verd kr 150 eller kr 90 om ett år. På denne aksjen er det skrevet en kjøpsopsjon (call) med innløsningskurs kr 110 og med forfall om ett år. Du velger å investere i en sikret portefølje.

  1. Hva må du gjøre for å oppnå en sikret portefølje?

  2. Anta at du sikrer en portefølje med 1 000 aksjer ved å selge kjøpsopsjoner. Hva er denne porteføljen verd om ett år?

  3. Aksjeprisen ved årets begynnelse er kr 95. Hva er kjøpsopsjonen verd ved årets begynnelse hvis risikofri årsrente er 3 %?


Se løsningsforslag: