Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Graden av effisiens Hypotese Tester
Svak effisiens Påfølgende kursendringer er uavhengige Autokorrelasjonstest (samvariasjon over tid)
Stabil sannsynlighetsfordeling Kji-kvadrat test på fordelingsparametre
Halvsterk effisiens Aksjekursene justeres forventningsrett og raskt for offentlig tilgjengelig informasjon Kurseffekt av årsrapporter
Kursendringer pga. fondsemisjoner og splitter
Sterk effisiens Ingen investorer har monopolistisk adgang til kursrelevant informasjon Innsidernes avkastning
Aksjefondenes avkastning